هتل Radisson Blu

هتل پنج ستاره

آدرس: آدرس: 1 Rose Revolution Square, Tbilisi 0108، گرجستان

تلفن:322402200 00995

هتل Biltmor

هتل پنج ستاره

آدرس: آدرس: 29 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi 0108، گرجستان

تلفن:322727272 00995

هتل Preference

هتل پنج ستاره

آدرس: آدرس:Tbilisi Sea New City, Tbilisi گرجستان

تلفن:322505025 00995

هتل Radisson Blu

هتل پنج ستاره

آدرس: آدرس: 1 Rose Revolution Square, Tbilisi 0108، گرجستان

تلفن:322402200 00995

هتل Green tower

هتل چهار ستاره

آدرس: آدرس:Agmashenebeli Alley 7 th km Tbilisi، 0131 گرجستان

تلفن:599818888 00995

هتل Galleryinn

هتل چهار ستاره

آدرس: آدرس: 20 Giorgi Tsereteli St, Tbilisi 0103، گرجستان

تلفن:591100003 00995

هتل GNG​​​​​​​

هتل چهار ستاره

آدرس: 4 Givi Svanidze St, Tbilisi 0172، گرجستان

تلفن:571572211 00995

​​هتل سه ستاره

آدرس: 337, Tbilisi, گرجستان
​​​​​​​
تلفن: 00995593322608

هتل POLO​​​​​​​