انواع ویزای توریستی آمریکا
با توجه به قوانین وضع شده در سال های اخیر از سوی دولت آمریکا در حال حاضر برای اخذ ویزای توریستی آمریکا با شرایط بسیار سختگیرانه ای روبه رو خواهید شد. با این حال افراد می توانند با توجه به هدف خود از سفر به آمریکا جهت اخذ ویزای مورد نظر خود اقدام نمایند.
انواع ویزای توریستی آمریکا عبارتند از:
گردشگری
بازدید از افراد خانواده
شرکت در همایش یا سمینار
تجاری
درمانی
مراحل ویزای آمریکا
ویزای مناسب خود را پیدا کنید – برای ورود به آمریکا در ابتدا باید با توجه به شرایط و علاقه خود ویزای متناسب با شرایط خود را پیدا کنید ( که درادامه به انواع ویزای آمریکا اشاره خواهیم کرد)
فرم های ویزا را تکمیل کنید – با توجه به نوع ویزا فرم هایی که باید تکمیل کنید متفاوت است. برای مثال فرم برندگان لاتاری Ds-260  و فرم ویزای تحصیلی Ds-160 میباشد.
دریافت وقت سفارت – برای انجام مصاحبه حضوری می بایست به یکی از سفارت های آمریکا در کشورهای مجاور ( یا هر کشوری که مورد نظرتان است)مراجعه کنید. برای دریافت وقت سفارت می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در قصران گشت مراجعه نمایید.
انجام مصاحبه حضوری – در نهایت آخرین مرحله برای اخذ ویزای آمریکا مراجعه به سفارت و انجام مصاحبه حضوری است.
مسافران برای ورود به ایالت متحده آمریکا نیاز به ویزا دارند. به دلیل نداشتن سفارت آمریکا در ایران، مسافرین ایرانی برای اخذ ویزا باید به یکی از کشورهای همسایه ترجیحاً به ارمنستان (ایروان)، ترکیه (انکارا) و امارات(دبی) مراجعه کنند تا پیکاپ ویزا آمریکا انجام شود. در صورتی که مسافران قصد مصاحبه در کشورهای دیگر را نیز داشته باشند، می توانند جهت تعیین وقت مصاحبه اقدام نمایند.